Vyznejte se ve Vašich FINANCÍCH (26)

Odškodnění 10 000 000,- Kč aneb není advokát jako advokát

Manželé Skálovi splácí hypotéku, jejich rozpočet je napnutý. Život je boj. Příběh, který zná většina z nás. Manžele Skálovi postihla v loňském roce tragická událost. Co se dosud jevilo jako problémy, jsou z pohledu současné situace bezvýznamné maličkosti.

Syn manželů Skálových, patnáctiletý Filip, byl účastníkem dopravní nehody, která změnila jeho i jejich život. Po této autonehodě má Filip trvalé následky vyžadující každodenní péči, které mu znemožňují zařadit se mezi svoje zdravé vrstevníky.

Několik dní po dopravní nehodě dostali manželé Skálovi nabídku na zastupování při vymáhání nároků na náhradu škody proti viníkovi nehody a jeho pojišťovně. Právníci, kteří poškozenou rodinu oslovili, požadovali odměnu 25% ze získaného odškodnění. Odměna za zastoupení se měla odečíst až zpětně od získané částky, a proto manželé Skálovi nabídku přijali. Během několika měsíců získali od pojišťovny mimosoudně po odečtení odměny pro právní zástupce 375 000 Kč. Vzhledem k vážným následkům nehody byli manželé Skálovi z této částky zoufalí. Potřebovali pro syna speciální lékařskou péči, která je velmi nákladná.  Kromě nároků přímo proti viníkovi a jeho pojišťovně mohli rodiče uplatňovat nároky z úrazového pojištění, které synovi několik měsíců před nehodou uzavřeli. Z této pojistky mohli získat až 4 000 000 Kč. Bohužel pojišťovna odmítla přes několik urgencí a proseb z této životní pojistky plnit. Právní zástupce manželů Skálových neměl s vymáháním nároků z životního pojištění žádné zkušenosti, a tak jim nedokázal pomoct. Nároky z životního pojištění zkrátka neuměl řešit. Prostřednictvím svého finančního poradce se Skálovi dozvěděli o společnosti EUCS.

Advokátka spolupracující s EUCS našla způsob, jak manželům Skálovým pomoct a získat pro ně a jejich syna odpovídající odškodnění. Po 3 měsících prakticky dennodenní komunikace s pojišťovnou dosáhla dodatečného odškodnění pro syna manželů Skálových ve výši přesahující částku 750 000 Kč. Za další asi 2 měsíce bylo s pojišťovnou dosaženo konečné dohody o mimosoudním vyrovnání. Na základě této dohody bude rodině Skálových vyplaceno odškodnění přesahující částku 7 500 000 Kč.  Celá tato částka byla získána od pojišťovny viníka nehody. Šlo o plnění z povinného ručení. Současně advokátka dosáhla toho, že druhá pojišťovna, kde měl Filip uzavřené úrazové pojištění, poskytla zálohové plnění 1 800 000 Kč, přičemž zbytek odškodnění ve výši přesahující 2 000 000 Kč bude vyplaceno během několika měsíců.

Odměna advokáta u takto závažných nehod standardně činí méně než polovinu výše uvedené procentní částky, kterou si účtoval původní právní zástupce. Manželé Skálovi tak díky advokátce spolupracující s EUCS ušetřili na odměně pro právníka a další související služby více než 1 500 000 Kč. Kromě toho celkové odškodnění několikanásobně přesáhlo původní částku odškodnění. Peníze zdraví syna manželů Skálových nevrátí, ale díky získanému odškodnění si pro něj mohou dovolit podstatně kvalitnější zdravotní péči a materiálně ho zabezpečit do konce života. Tento příběh potvrzuje, že velmi záleží na kvalitě právního zastoupení. Není advokát jako advokát.

Zdroje: www.eucs.cz, www.poradnaposkozeneho.cz

Další rady na www.pkfinance.cz , nebo na www.financehb.cz.

Petr Krajcigr, privátní investiční konzultant, Finfin s.r.o.

článek vyšel 5.12.2015 v Havlíčkobrodském deníku Bohemia jako 26 díl série