Vyznejte se ve Vašich FINANCÍCH (30). V současné době se stává populární penzijní spoření pro děti.

Penzijko jde uzavírat i na děti, a protože za jeho uzavření může být větší provize, čekejte zvýšenou aktivitu poradců a bankéřů.

Do konce roku 2015 bylo možné uzavírat doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) pouze na dospělé osoby. Od začátku roku 2016 je možné tento produkt uzavírat i na děti.

Penzijním fondů, jejich zástupcům a různým finančním poradcům se tak otevírají nové možnosti oslovit dosud nedostupný trh. Jedná se totiž o 1,9 mil. nových potenciálních klientů.

Ještě loni byla provize na penzijní produkty limitována a byla nízká. Proto tento produkt stál stranou zájmu finančních poradců. Od letošního roku roste strop na provize, proto se dá očekávat také zvýšená akviziční aktivita poradců, bankéřů a penzijních fondů vzhledem k dětským účtům.

My však penzijní spoření na děti nedoporučujeme využívat!

Očekávané výnosy jsou nízké v porovnání s přímým investováním.

Výhodnost spoření dětem na jejich důchod je poradci a penzijními společnostmi vysvětlována vysokými výnosy, které se za dlouhých 60 let postupně na sebe nabalí. Modelové výpočty penzijních společností ukazují, že při měsíčním vkladu 300 Kč měsíčně, jsou celkové vklady 216 tis. Kč a očekávaný výnos fondu 504 827 Kč1 . Výnos vypadá na první pohled hezky, ale je to výnos jen 3 % p.a. za dlouhých 60 let. Což je pro skutečně dlouhodobou investici pouze výnos na úrovni dlouhodobé inflace – a to je málo!

Pro dlouhodobou investici je kriticky důležitý průměrně dosahovaný výnos. Proto je důležité, v jakém typu investice své peníze máme uložené a kolik tyto investice vynášejí. Důležitost výnosu je dobře vidět z následujícího grafu. Ten ukazuje, jakou hodnotu by měla investice dnes, pokud bychom investovali před 40 lety. V příštích 40 letech budou čísla vypadat samozřejmě jinak. Určitě ale bude platit, že alokace je pro hodnotu investice klíčová.

Spoření na důchod je také nelikvidní

Prostředky v doplňkovém penzijním spoření jsou likvidní až v 60 letech věku klienta (podle dnešních pravidel). Kdybychom chtěli produkt zrušit dříve, budeme přicházet o státní příspěvek. U dětských smluv je možné vybrat maximálně 1/3 naspořených prostředků v 18 letech věku. To likviditu zlepšuje jen částečně. Stále platí, že je to produkt primárně na důchod.

Dětem spořme nejprve na studia, případně na první auto nebo bydlení, ne na jejich důchod

Spoření dětem se velmi často objevuje ve finančních plánech našich klientů. Nejčastěji se objevuje spoření na studia dětí nebo na „start do života“. Na tyto cíle dětem běžně investujeme a finanční plán s těmito cíli počítá. Pro jejich splnění používáme stejné investiční produkty, které máte obsaženy ve finančním plánu. Jsou to investice do akciových a dluhopisových strategií, případně stavební spoření nebo spořicí účty.

Důchod dětí, respektive jejich finanční nezávislost, budeme řešit v okamžiku, kdy budou mít vlastní finanční plán. Když budou mít vlastní příjem a vlastní cíle. Proto využití penzijního spoření pro děti nedoporučujeme.

Zdroj: Fichtner s.r.o. autor textu Mgr. Petr Syrový, €FA

Další rady na www.pkfinance.cz , nebo na www.financehb.cz.

Petr Krajcigr €FA, privátní investiční konzultant, Finfin s.r.o.