Jakým způsobem lze ušetřit nemálo peněz i na Vašich pojistkách? Lidé mnohdy nakupují pojistky jenom podle toho, co jim poradí pojišťovací agenti

Nejčastějšími argumenty prodejců bývá vysoké zhodnocení peněz, daňová úspora nebo připojištění zdarma. Přitom pojistka už v samotném názvu napovídá, k čemu má sloužit.

K pojištění. K zajištění takových situací, které bychom sami finančně nezvládli. Ztráta střechy nad hlavou po povodni nebo požáru nás může výrazně ekonomicky ohrozit. Rozbité okno ale zvládneme zaplatit sami.

Podobné to je u životních a úrazových pojistek. Když někdo po autonehodě zůstane invalidní, přichází o budoucí příjmy v hodnotě stovek tisíc, nebo i milionů korun. Je to velké riziko, které se vyplatí mít pojištěné. Zlomená ruka nebo vyražený zub je událost, která nás ekonomicky neohrozí a je zbytečné za takové riziko platit. Platí to také, i když Vám agent nabízí, že Vám zajistí kvalitní servis (např. sepsáním od smluvních lékařů). Tyto smlouvy se prodávají na vysoké pojistné částky, ale zároveň se klient zavazuje platit vysoké pojistné. Většinou se investovaná částka nikdy nevrátí.

Pojišťovny nabízejí také pojištění na drobné úrazy, které jsou nejčastější, ale za vyšší sazby pojistného.

Stejná situace je i v nabídce pojištění dětí. Jakou dlouhodobou finanční ztrátu v rodinných financích Vám může způsobit běžný úraz dítěte?

Naopak pokud dítě onemocní závažným onemocněním například typu leukémie, nebo dojde k úrazu s vážnými trvalými následky, může tato situace vést k radikálnímu ohrožení rodinného rozpočtu či celému fungování rodiny. Zde můžeme jednoznačně doporučit pojištění v maximální výši, zpravidla 1 mil Kč na každé riziko.

Nevybírejte pojištění jenom proto, že je dobré být pojištěn, ale jako zajištění skutečných nákladů či příjmů. Nevybírejte jen kvůli ceně, důležité je plnění pojišťoven. Doporučuje se zajistit živitele rodiny, důležitá rizika jsou většinou rizika smrti z jakýchkoliv příčin, invalidita z důvodu úrazu i nemoci ( vč. psychických příčin ), trvalé následky úrazu a pracovní neschopnost od 29 nebo 59 dne ( v závislosti na konkrétní finanční situaci rodiny ).

Více informací k pojistkám najdete na webu v odkazu „Vyznejte se v pojištění“.

TIP pro Vás:

Podívejte se do Vašich majetkových i životních pojistek a vypište si na papír všechna rizika, která máte pojištěna. Vedle těchto rizik si napište, kolik Vás každé riziko měsíčně stojí. Potom rozdělte rizika na důležitá a nedůležitá. Máte pojištěna všechna důležitá rizika? A na částky odpovídající Vašim potřebám? Kolik Vám vyplatí pojišťovna např. v případě totální škody na nemovitosti?  Sečtěte, kolik platíte za nedůležitá rizika.

Za rizika, které pro Vás nejsou důležitá, neplaťte pojišťovně a ušetřené peníze si dávejte stranou. Můžete si například vylepšit ekonomickou kondici v penzi. Na webu si stáhněte kalkulačku a spočítejte si, jaký by byl Váš výnos za deset let, pokud byste tuto částku měsíčně odkládali do podílového fondu s úrokem 5%. A potom si zkuste spočítat, kolik byste vydělali, kdybyste tuto částku investovali dvacet let do akciového podílového fondu s výnosem 8%.

Na pojistkách se dá vydělat i jinak, ale o tom se dočtete v dalších článcích.

Další rady také na www.pkfinance.cz nebo zde ve skupině Zdravý finanční styl.

článek vyjde také v Havlíčkobrodském deníku dne 3.12.2016