Lidé investují své volné prostředky proto, aby na konci získali více peněz, než do investice vložili. Výnos vždy ovlivňuje kombinace délky investice a její rizikovosti. Navíc se investice v průběhu času může vyvíjet různě včetně dočasného poklesu. Jak se k tomu postavit?

Za jak dlouho budete peníze potřebovat?

Toto je základní otázka pro každého investora. Potřebujete mít peníze kdykoliv k dispozici? Nebo investujete na dobu za 20 let, kdy už nebudete aktivně pracovat? Každý investiční horizont má své odpovídající nástroje.

Jste ochotni riskovat?

To je druhý dílek do investiční skládačky. Chcete mít jistotu konkrétního výnosu nebo přinejmenším to, že se vaše investice nepropadne do ztráty? Jste ochotni akceptovat jako cenu za malé riziko výnos na úrovni inflace nebo pod ní? Nebo raději přijmete vyšší míru rizika včetně dočasného poklesu vaší investice, ale s cílem dlouhodobě vyššího zisku?

Kde fondy vaše peníze zhodnocují?

Ponechme stranou investiční nástroje s nízkou mírou rizika i výnosu, jako jsou spořicí účty nebo státní dluhopisy a podívejme se na dlouhodobou výnosnost investičních fondů.

Ve svém portfoliu mají fondy tyto složky:

a. Akcie

b. Dluhopisy (státní i firemní)

c. Alternativní investice (např. drahé kovy a jiné komodity)

d. Hotovost

Složení portfolia jednotlivých fondů se liší podle jejich zaměření. Některé mají vyšší podíl akcií nesoucích obecně vyšší výnosy, ale představující i vyšší riziko. Mohou se též specializovat například na akcie firem rozvíjejících se ekonomik nebo biotechnologie, které jsou ještě rizikovější, ale potenciálně výnosnější, než například akcie velkých amerických firem.

Struktura portfolia se také mění v čase. Pokud manažeři fondu očekávají pokles na akciových trzích, přesouvají větší část portfolia do státních dluhopisů, alternativních investic nebo je přímo drží v hotovosti. Tím dočasné sníží zisk, ale také riziko.

Vývoj investice v čase

Tak, jak se mění hodnota jednotlivých složek investičního portfolia, mění se i aktuální hodnota investice. Všichni víme, že základem zisku je levně koupit a draze prodat. Souvisí s tím ale i to, nenechat se znervóznit dočasným poklesem. Protože pro investora není horší chyba, než vložit své prostředky do fondů nebo akcií, když jsou na vrcholu, a pak je v panice se ztrátou prodat.

Pokud si spoříte na důchod a své peníze nebudete dalších 10 let potřebovat, nemusí vás znervóznit ani propad ceny akcí či fondů o 20 – 30 %. Takto například vypadá vývoj ceny amerických akcií vyjádřený indexem S&P 500 za posledních 20 let.

Z grafu je vidět, že po období poklesu vždy následoval další růst, který postupně táhl akcie do vyšších a vyšších hodnot. Nesmíme také zapomínat, že graf zobrazuje jen samotnou hodnotu akcií a nikoliv zisk v podobě dividend.

Pokud porovnáme reálný výnos z amerických akcií vůči americkým státním dluhopisům v desetiletém investičním horizontu za posledních 100 let, byl výnos akcií v cca 80 % času vyšší, než výnos ze státních dluhopisů. V průměru byl roční výnos z akcií očištěný o inflaci ve výši cca 5 % a z dluhopisů 2 %.

Závěr

Pokud chcete investovat v horizontu 10 let a déle, vkládejte do fondů či akcií dlouhodobě stejnou měsíční částku. Tím se vyhnete tomu, že investujete vše na vrcholu a hodnota vaší investice dočasně výrazně spadne.

Pokud už dojde k poklesu vaší investice, zůstaňte v klidu. Propady na finančních trzích trvají jen omezenou dobu a po nich následuje růst na nová maxima. V dlouhodobém hledisku vždy vyděláte více, než na státních dluhopisech nebo spořicím účtu. Nikdy nezavírejte své investice v panice se ztrátou.

Pokud plánujete dlouhodobější investici, ozvěte se nám. Pomůžeme vám najít takovou formu, která vám bude nejlépe vyhovovat z hlediska výnosů, času i míry rizika.