Neodvratně se blíží konec března a s ním i termín přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Jak můžete co nejvíce legálně snížit své daně a co za novinky nám letos přichystali zákonodárci?

Do kdy odevzdat daňové přiznání?

Letos připadá 31. 3. na neděli. Posledním datem pro odevzdání daňového přiznání je tedy pondělí 1. 4. Legálně lze datum odevzdání posunout jen ve třech případech:

• Přiznání za vás připravuje daňový poradce.

• Účetní závěrku musí odsouhlasit auditor.

• Datum vám prodloužil sám správce daně.

Pokud se poplatník zpozdí s podáním daňového přiznání, vyměří mu správce daně v souladu s ustanovením § 250 odst. 1 daňového řádu pokutu ve výši

• 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně,

• 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty.

Nicméně, daňový řád toleruje podle § 250 odst. 1 zpoždění 5 pracovních dní. V této lhůtě vám správce daně žádnou sankci nevyměří.

Změny u odčitatelných položek

Od 1. 1. 2018 platí nová pravidla u srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. Týká se to dohod o provedení práce či o pracovní činnosti. Srážková daň 15 % z dohod o provedení práce i hranice maximálních příjmů 10 000 Kč měsíčně zůstává stejná, avšak nově se srážková daň využívá i u dohod o pracovní činnosti. Nově tedy bude daň 15 % sražena již zaměstnavatelem a příjem do 2 500 Kč měsíčně z ní nebude třeba uvádět do daňového přiznání.

Od ledna 2018 se zvyšuje daňové zvýhodnění na první dítě z 1 117 korun na 1 267 korun měsíčně. Zvyšuje se i daňové zvýhodnění na dvě a více dětí.

Zvyšuje se také odčitatelná položka za bezúplatné darování krve z 2 000 Kč na 3 000 Kč a nově je možné si odečíst 20 000 Kč za bezúplatné darování krvetvorných buněk.

Uplatnění základní a rozšířené slevy na invaliditu a posouzení dítěte jako vyživovaného je nově navázáno na to, od kdy byl či nebyl přiznán invalidní důchod pro invaliditu určitého stupně. Dosud přitom byla rozhodující, kdy začal být příslušný invalidní důchod vyplácen. Podobně se postupuje u slevy na manžela, zvýšeného daňového zvýhodnění na děti nebo slevy na držitele průkazu ZTP/P.

Výdaje procentem z příjmů

Od 1. 1. 2018 je možné uplatnit výdaje procentem z příjmů a současně si uplatnit slevu na manžela, manželku či daňový bonus na dítě. Paušální daň si mohou nově nechat stanovit i podnikatelé se zaměstnanci nebo ti, kteří si přivydělávají jako OSVČ k zaměstnání.

Současně se snížily maximální limity pro výdajové paušály:

• 800 000 Kč – zemědělství, lesnictví a řemesla

• 600 000 Kč – živnostenské podnikání

• 300 000 Kč – nájem obchodního majetku

• 400 000 Kč – jiná samostatná činnost (lékaři, právníci, znalci atd.)

• 300 000 Kč – pronájem nemovitých věcí

Co ovlivnil růst minimální mzdy?

Minimální mzda se od 1. ledna 2018 zvýšila z 11 000 Kč na 12 000 Kč. Tím také došlo ke zvýšení provázaných položek, jako jsou školkovné, limitu osvobození starobních důchodů od daně, minimální výše odvodů zdravotního pojištění a dalších.

Školkovné je sleva na dani, snižuje tedy přímo vypočtenou daň z příjmu a nikoliv daňový základ. Jeho výše se zvyšuje o 1 200 Kč na 12 200 Kč na každé dítě.

Starobní důchodci nemusí danit své důchody až do roční výše 36 x minimální mzda. To je pro rok 2018 celkem 439 200 Kč.

Daňový bonus na vyživované dítě

Daňový bonus na vyživované děti se nově vypočítává pouze z příjmů ze samostatné nebo závislé činnosti nad limit ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy 73 200 Kč. Nově se do toho limitu nepočítají příjmy z kapitálového majetku či pronájmu.

Jaké odčitatelní položky se nemění?

• Dar na dobročinné účely přesahující 2 % ze základu daně, nejméně 1 000 Kč. Lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

• Bezúplatné dárcovství orgánu – 20 000 Kč.

• Úroky ze stavebního spoření nebo hypotéky – nejvýše 300 000 Kč.

• Příspěvky na penzijní nebo doplňkové penzijní spoření – nejvýše 24 000 Kč.

• Příspěvky na penzijní pojištění – 90 Kč měsíčně při vkladu 300 Kč až 230 Kč měsíčně při vkladu 1 000 Kč měsíčně a více.

• Pojistné na životní pojištění – max. 24 000 Kč.

• Členské příspěvky odborovým organizacím – 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti, nejvýše 3 000 Kč.

• Úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání – max. 10 000 Kč ročně, zdravotně postižení 13 000 Kč ročně, těžce zdravotně postižení 15 000 Kč ročně.

 

Chcete si i vy snížit daňový základ? Poraďte se s námi ohledně životního pojištění, penzijního spoření či pojištění, úvěru ze stavebního spoření nebo hypotéce. Našim klientům umíme poradit i ohledně zdanění výnosů z kapitálových i jiných forem investic.