Většina českých občanů má stále své volné peníze na nízkoúročených bankovních účtech nebo v lepším případě na stavebním spoření. Pokud už se rozhodnou pro investiční fond, jak vybrat ten správný?

Co jsou to fondy?

Podílové fondy v zásadě fungují tak, že svěříte svou investici profesionálnímu správci, který se o ni stará podle předem dohodnutých pravidel. Za své peníze nakoupíte podílové listy a na jejich základě máte právo na výplatu části zisku fondu.

Při výběru fondu je třeba si nejprve ujasnit:

• Na jak dlouho chci peníze investovat?

• Jaký obnos chci investovat?

• Jak velký výnos v procentech bych rád získal?

• Jak velké riziko jsem ochotný podstoupit?

• Preferuji český fond nebo zahraniční?

• Chci se zaměřit na určitý segment trhu, třeba na akcie rozvíjejících se trhů, nebo chci, aby fond pokryl v určitém poměru celý finanční trh?

Výhody fondů

• Můžete získat vyšší výnos než z termínovaného účtu.

• Podílový list můžete obvykle, ale ne vždy, odprodat zpět kdykoliv bez sankce.

• Je možné si vybrat fond podle míry rizika, historického výnosu nebo jeho zaměření.

• Pokud držíte podílový list déle než 3 roky, neplatíte při jeho prodeji z výnosu daň z příjmů.

• Nemusíte sami investovat do dluhopisů, akcií nebo nemovitostí. Pracují pro vás odborníci.

• Činnost fondů je regulována zákony na úrovni ČR i EU.

Nevýhody fondů

• Výše zisku je nejistá.

• Hodnota podílového listu může u některých fondů i klesnout.

• S nákupem podílového listu je většinou spojen vstupní a s podejem někdy i výstupní poplatek.

• Dále je obvykle účtován poplatek za správu fondu.

• Bývá stanovena minimální výše investice od stovek korun u běžných fondů po milion a více u fondů kvalifikovaných investorů.

Druhy fondů

Zákon dělí fondy na dvě základní skupiny:

• Fondy kolektivního investování

• Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny pro osoby zkušené v investování, vědomé si vyššího rizika těchto fondů a schopné investovat nejméně 1 milion korun. Z pohledu našich klientů jsou vhodnější fondy kolektivního investování. Ty se rozdělují na:

Běžné fondy, označované v zahraničí jako Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS), splňují požadavky Evropské unie a je možné je nabízet investorům po celé EU. Mezi běžné fondy patří například:

• Akciové fondy

• Dluhopisové fondy

• Smíšené fondy

• Fondy peněžního trhu

Nejmenší riziko, nejvyšší likviditu ale zároveň nejnižší výnos nabízejí obvykle fondy peněžního trhu, nejrizikovější ale nejvíce výnosné bývají akciové fondy.

Fondy speciální tyto podmínky nesplňují, a proto každý jednotlivý fond musí u nás schválit Česká národní banka. Patří mezi ně například:

• Speciální fondy nemovitostí

• Speciální fond fondů

Zejména speciální fondy nemovitostí mají tu výhodu, že jejich vývoj obvykle nekopíruje ekonomické cykly, takže na rozdíl od akciových fondů mohou být zajímavým nástrojem pro středně a dlouhodobé investice v nynějším období, kdy se očekává stagnace růstu ekonomiky nebo jeho pokles.

Podílové fondy by neměl opomenout žádný investor. Lze z nich vybrat konzervativní i hodně divoké varianty, pro menší i velké investice, na pár měsíců i mnoho let.

Už vám nestačí úrok v bance nižší než inflace? Hledáte lepší formy investice? Promluvte si s námi o podílových fondech, životního pojištění, úvěru ze stavebního spoření nebo hypotéce. Našim klientům umíme také poradit se zdaněním výnosů z kapitálových i jiných forem investic.